روان کننده بتن
روان کننده بتن

توضیحات محصول :

روان کننده بتن

20 لیتری
ذرات بتن در حضور روان‌کننده
ذرات بتون بدون روان‌کننده

فهرست